Implementacija Direktive (EU) 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki posega v zakona ZASP in ZKUASP, je v zaključni fazi (v medresorski obravnavi).

Združenja znotraj Zveze DSFU se dejavno zavzemamo za to, da bi bili vsi upravičenci znotraj AV sektorja (avtorji, producenti in izvajalci) pravično obravnavani, zlasti primerljivo z upravičenci na drugih področjih (npr. z glasbeniki in literati). 

Trenutno stanje je takšno: glasbeniki kar 34 svojih pravic uveljavljajo kolektivno, avtorji na AV področju pa samo 4!

Zato je posodobitev zakonodaje nujno potrebna.Za ureditev razmer ustvarjalcev-avtorjev na avdiovizualnem področju pričakujemo, da bo tudi slovenska vsebovala 4 temelje dobre zakonodaje:

·        uveljavitev pravice do nadomestila (ki je sedaj za nas izjemno  omejena v primerjavi z glasbeniki in literati)

·        pravica mora biti neodtujljiva in neodpovedljiva

·        nadomestila naj plača končni uporabnik AV del

·        pravice naj bodo kolektivno uveljavljane.

Da bi svoj položaj čim bolj jasno predstavili, je v slovenščini izšla brošura z naslovom Avdiovizualni avtorji in kolektivno upravljanje njihovih pravic v Evropi, ki jo najdete v priponki in na tej povezavi. Besedilo zelo jasno in pregledno predstavlja koncept avtorstvaavtorskih honorarjevkolektivnega upravljanja pravic za AV avtorje in veljavno evropsko zakonodajo.

Brošura je poleg slovenščine na voljo še v angleščinifrancoščini in španščini.