Radio Študent (RŠ) je ena najstarejših neodvisnih študentskih radijskih postaj v Evropi, ki že več kot petdeset let bogati slovenski medijski in kulturni prostor. Nepojmljivo je, da se v teh zahtevnih časih odreka financiranje tako pomembni ustanovi.
 
Dejstvo je, da RŠ igra pomembno vlogo v naši kulturno-družbeni sferi, pa ne samo kot radijski medij, ki pogosto edini poroča o specifičnih kulturnih prireditvah, temveč tudi kot izobraževalni bazen. Skozi RŠ se je v zadnjih petdesetih letih izobrazilo in formiralo mnogo prepoznavnih imen s področja kulture in medijskega prostora. 

Lani je bila slovenska kultura izpostavljena prvemu valu – udaru – nefinanciranja. Val je najprej zajel slovenski film in v Društvu slovenskih režiserjev nehote vidimo vzporednice poskusa spreminjanja slovenske kulturne krajine z ukrepom nefinanciranja pomembnih institucij na področju kulture in medijev. Opažamo, da to postaja čedalje bolj razširjen modus operandi današnjega neoliberalnega razmišljanja. 

Radio Študent mora ostati neodvisen v svojem poročanju in spremljanju kulturno-družbenega življenja v naši državi.

Radio Študent nikoli ni bil in ne more biti propagandno orodje.

Radio Študent mora ostati Radio Študent!

Društvo slovenskih režiserjev poziva ŠOU Ljubljana, da Radiu Študent še vnaprej omogoča zadostno financiranje za nemoteno delovanje!


Upravni odbor Društva slovenskih režiserjev

zanj Matevž Luzar, predsednik