Akademija za gledališče, radio, film in televizijo in DSR SCENARISTI razpisujeta

GROSSMANNOVO NAGRADO 2019

Na natečaju lahko sodelujejo študentje slovenskih univerz z izvirnimi scenariji za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo.
Štirje izvodi scenarija morajo biti poslani najkasneje do 4. 12. 2019 na naslov:
UL AGRFT
»Grossmannova nagrada«
Trubarjeva 3
1000 Ljubljana

Natečaj je anonimen, scenariji naj bodo oddani pod šifro. Z isto šifro naj bo označena zaprta kuverta, v kateri naj bodo zapisani podatki o avtorju: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu.
Vsak študent lahko na natečaj prijavi samo en scenarij.
Prejeta dela bo ocenila žirija, sestavljena iz pedagogov in predstavnika študentov UL AGRFT.
Žirija bo nagradila največ dva scenarija in zneskov nagrad ne bo delila med več scenarijev, lahko pa opozori na posebno kakovost nenagrajenih scenarijev in povabi avtorje k sodelovanju. Žirija si pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli.
Avtor prvonagrajenega scenarija bo prejel odkupno nagrado v višini 1.000,00 EUR (pokrovitelj DSR SCENARISTI), avtor drugonagrajenega scenarija pa odkupno nagrado v višini 600,00 EUR.

Vsi sodelujoči bodo po e-pošti obveščeni o izidu natečaja najkasneje do 31. 12. 2019.
Z izplačilom nagrade pridobi UL AGRFT pravico, da po nagrajenih scenarijih posname študijski film ali televizijsko dramo brez kakršnih koli materialnih obveznosti do avtorja scenarija. Ta pravica vsebuje tudi pravico adaptacije nagrajenega scenarija. Če UL AGRFT v petih letih od dne, ko je bila izplačana nagrada, ne posname filma, preidejo vse pravice nazaj na avtorje scenarijev.
Priporočamo pisanje v standardni obliki za scenarije. Pomagate si lahko tudi z orodji, namenjenimi pisanju scenarijev (npr. brezplačni poslovenjeni program celtx).

 

O ZGODOVINI GROSSMANNOVE NAGRADE (red. prof. Miran Zupanič):

“Bilo je leta 1995, ko smo skupaj sedeli red. prof. Karpo Godina, avstrijski arhitekt Achim Behn in jaz. Achim je želel narediti nekaj dobrega za slovenski film. Odločil se je, da bo Akademiji dal na razpolago 10.000 DEM (danes približno 5.000 EUR), kar je bil takrat zelo spodoben znesek. Razmišljali smo, kaj bi storili z denarjem, da bi dosegli kar največji učinek. Hitro smo se zedinili, da bi bilo najbolje spodbuditi čim širši krog mladih k pisanju scenarijev, po katerih bi kasneje študenti na akademiji lahko posneli filme ali televizijske drame. Prav tako smo sklenili, da denarja ne bomo porabili naenkrat, pač pa bomo razpisali nagrado v takšnem znesku, ki bo za študente finančno vabljiva, hkrati pa bo podarjena vsota zadostovala za več let. Skiciral sem osnutek razpisnih pogojev in predlagal, da bi nagrado poimenovali po pionirju slovenskega filma Karolu Grossmannu. Karpo, ki je poznal njegove potomce, je hitro pridobil dovoljenje za uporabo Grossmannovega priimka in tako sva z rahlo tremo prepričala še kolege na Akademiji, da gremo v projekt. Z nelagodjem sem opazoval kartonsko škatlo, na kateri je bilo z debelim rdečim flumastrom napisano »Grossmannova nagrada 1995« in je dan za dnem prazna samevala v pisarni filmskega oddelka. Tik pred koncev razpisnega roka pa se je v njej čudežno pojavilo kakšnih 20 do 30 kuvert s scenariji. Prebrali smo jih, izbrali najboljšega in ko smo odprli priloženo kuverto, da bi identificirali avtorja, smo ugotovili, da je to študent arheologije iz Tolmina. Telefoniral sem mu, da ga obvestim o nagradi, njegova mama pa mi je povedala, da ga ni doma. Ko sem ji povedal, da kličem iz Ljubljane in da je sinov scenarij prejel nagrado, je bila zelo zadržana, imel sem vtis, da misli, da gre za potegavščino. Uro kasneje sem nagrajenca le dobil. Njegovo ime je bilo Jan Cvitkovič.
Prvemu razpisu so sledili še drugi, denar za nagrado nam zaenkrat uspeva zagotoviti iz univerzitetnih sredstev in upam, da bo tako ostalo. Kdo ve, kdo vse bo še med nagrajenci in kako uspešna filmska pot ga čaka?”

DOSEDANJI NAGRAJENCI (krepko so označeni člani/ce DSR):

 • 2018

Jernej Potočan za scenarij Živalski vrt (prva nagrada)
Anamarija Lukovac za scenarij Inštruktor vožnje (druga nagrada)

 • 2017

Áron Horváth za scenarij Izlet (prva nagrada)
Tamara Babić za scenarij Cougar (druga nagrada)

Varja Hrvatin za scenarij Svet na drugi strani (posebna omemba)

 • 2016

Iza Strehar za scenarij Nagle odločitve (prva nagrada)
Tamara Babić za scenarij Claire de lune (druga nagrada)

Miha Likar za scenarij Prva (posebna omemba)

 • 2015

Iza Strehar za scenarij Gaganje (prva nagrada)
Olga Joanna Michalik za scenarij Notranje barve (druga nagrada)

 • 2014

Rene Maurin za scenarij Vizavi (prva nagrada)
Iza Strehar za scenarij Dekle, ki je sedelo na stopnicah, ki vodijo v podhod (druga nagrada)

 • 2013

Iza Strehar za scenarij Lucija in Erik (prva nagrada)
Sara Kern za scenarij Sandi (druga nagrada)

 • 2012

Sara Kern za scenarij Viktor + Miro (prva nagrada)
Nina Zupančič za scenarij Ko bo Lala odrasla (druga nagrada)

 • 2011

Sara Kern za scenarij Brez lupčka (prva nagrada)
Gašper Antauer za scenarij Hišni bogovi (druga nagrada)
Matija Podhraški za scenarij Trojica (posebna omemba)

 • 2010

Sara Kern za scenarij Lulat

 • 2009

Nejc Gazvoda za scenarij Čisto lahko

 • 2008

Barbara Zemljič za scenarij En jajček

 • 2007

Matevž Luzar za scenarij Ivan + Melita

 • 2006

Barbara Zemljič za scenarij Lasje

 • 2005

Matevž Luzar za scenarij Vučko

 • 2004

Matevž Luzar za scenarij Veliki pobeg

 • 2003

Jaša Jenull in Marko Bratuša za scenarij Angora Angora

 • 2002

Matevž Luzar za scenarij Jing/Jang

 • 2000

Natečaj ni bil izveden.

 • 1999

Nagrada ni bila podeljena

 • 1998

Darja Ritonja za scenarij David

 • 1995

Jan Cvitkovič za scenarij Rop stoletja