Podcast Filmarija #030: Pogovor s scenaristko Izo Strehar

Trideseto epizodo podcasta smo posvetili poglobljenemu pogovoru o scenaristki. Kritičarka Veronika Zakonjšek se je pogovarjala z Izo Strehar, scenaristko, ki je na nedavnem Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejela vesno za najboljši scenarij za celovečerni igrani film Prasica, slabšalni naziv za žensko – in scenarij je nastajal na Scenarnici, delavnici, ki jo Društvo slovenskih režiserjev v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom organizira vse od l. 2016.

Epizodi lahko prisluhnete tukaj.

JAVNO PISMO PS RTV SLOVENIJA

RTV Slovenija je 30. 11. 2021, po skoraj letu dni od objave razpisa, objavila rezultate Javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2020«. Poleg dolgotrajnosti postopka je sporna tudi razdelitev sredstev. Društvo slovenskih režiserjev se je na to odzvalo s pozivom Programskemu svetu RTV SLO, ki ga lahko preberete v nadaljevanju besedila.

Cenjeni gospod Ciril Baškovič, predsednik PS RTV Slovenija
/prosimo, da se z vsebino poziva predsedniku PS RTV SLO seznani vse članice in člane PS RTV SLO/

Spoštovani gospod Baškovič,

skladno s peto in šesto alinejo 12. člena Statuta RTV Slovenija (PS … »redno, najmanj pa dvakrat na leto, na predlog generalnega direktorja ali lastno pobudo obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove in programsko-produkcijskega načrta ter daje generalnemu direktorju navodila, povezana z odpravljanjem pomanjkljivosti na teh področjih«; »obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove in sprejema ustrezne ukrepe, če se programska zasnova ne uresničuje;«), vas pozivamo k delovanju v skladu s svojimi pristojnostmi.

RTV Slovenija je (skladno s 17. členom ZSFCJA) 18. 12. 2020 objavila »Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2020«. Rok za prijave se je iztekel 19. 3. 2021. Po podatkih, objavljenih na spletnih straneh, kjer je bil objavljen razpis, je bilo odpiranje vlog 24. in 25. 3. 2021
Rezultati področij A (dokumentarni celovečerni filmi), C (otroški in mladinski celovečerni igrani filmi) in D (kratki animirani filmi) so bili objavljeni 3. avgusta 2021, torej 3 mesece zatem, ko jih je komisija prejela v obravnavo.

Za področje B, torej za celovečerne igrane filme, objavljeni 30. 11. 2021 – torej nadaljnje 3 mesece za rezultati področij A, C in D – in tik pred tem, ko je RTV SLO zavezana objaviti že nov letni razpis! 

Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (v nadaljevanju: Pravilnik) sicer ne vsebuje rokov za razpisovalca (tj. RTV SLO), v kolikšnem času mora sprejeti odločitve in rezultate javno objaviti, kljub temu pa je mogoče trditi, da zgoraj omenjeni zastoj nikakor ni v skladu s tudi za ta primer veljavnim 14. členom Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določa: »Postopek je treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba.«

Rezultati razpisa za področje B, objavljeni 30. 11. 2021: prispelih je 12 popolnih vlog, komisija je v financiranje predlagala 4 projekte. Za ta del programa je bilo načrtovanih 543.500 evrov (z DDV), razdeljenih pa samo 397.720 evrov (z DDV).
V besedilu razpisa je bilo navedeno, da je zgornja meja sofinanciranja posameznega projekta do 445.000 evrov (brez DDV). Izbrani projekti imajo določene takšne zneske sofinanciranja (z DDV): 89.060 evrov, 36.600 evrov, 89.060 evrov in 183.000 evrov. 

1.)   Ali je znesek sofinanciranja posameznega projekta takšen, kot ga je predlagala komisija?

2.)   Ali je bila odločitev komisije, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev oz. zakaj niso bila razdeljena vsa načrtovana sredstva?

Prav tako je sporno in nesprejemljivo, da je generalni direktor RTV Slovenija očitno uporabil diskrecijsko pravico in prekvalificiral en projekt iz večinsko slovenskega v koprodukcijski film in mu tako občutno zmanjšal financiranje. Pri tem generalni direktor ni upošteval odločitev strokovne komisije, ki je podrobno preučila celotno razpisno dokumentacijo, opravila razgovore s prijavljitelji in ni odkrila nobene nepravilnosti.

Zveza DSFU, ki povezuje 7 strokovnih združenj z avdiovizualnega področja (in posredno blizu 700 posameznikov, delujočih na AV področju), je na direktorja RTV SLO dvakrat naslovila dopis, v katerem je poizvedovala, kdaj bodo objavljeni rezultati in čemu tolikšna zamuda, obakrat žal brez odgovora.

Po podatkih o dnevnih redih prihodnjih ter sklepih preteklih sej PS RTV Slovenija v obdobju od marca do novembra 2021 in objavljenih na spletni strani www.rtvslo.si, o tem še niste razpravljali na nobeni od sej.

Ker gre za podatke, ki morajo biti javno dostopni zainteresirani javnosti, vas vljudno prosimo, da problematiko prednostno uvrstite na dnevni red seje PS RTV SLO in raziščete:
·       zakaj je celotni postopek razpisa od objave do rezultatov trajal skoraj leto dni,
·       zakaj za področje celovečernih igranih filmov niso bila razdeljena vsa razpoložljiva sredstva?
.      in zakaj je generalni direktor RTV kjub odločitvi strokovne komisije prekvalificiral en filmski projekt iz  večinsko slovenskega v koprodukcijskega?

S spoštovanjem,


Upravni odbor Društva slovenskih režiserjev

zanj Matevž Luzar, predsednik

Ljubljana, 6. 12. 2021

Nagrada Prešernovega sklada Špeli Čadež

Na fotografiji Špela Čadež

Ministrstvo za kulturo je objavilo seznam prejemnikov Prešernovih nagrad za l. 2022. Med njimi je tudi članica Društva slovenskih režiserjev, animatorka in režiserka Špela Čadež, ki je nagrado prejela za kratki animirani film z naslovom Steakhouse.

Film je bil v Sloveniji prvič predvajan na Festivalu slovenskega filma v Portorožu letos oktobra in prejel vesno za najboljši kratki film. Brez dvoma tudi ta film čaka lepa in z nagradami ovenčana pot po mednarodnih festivalih – Špela Čadež je verjetno Slovenka z največ mednarodnimi filmskimi nagradami, saj jih je prejela že več kot sto.

Podelitev nagrad bo 7. februarja v Cankarjevem domu.

Vsem prejemnicam in prejemnikom Prešernovih nagrad seveda čestitamo – še posebej pa Špeli!

Podcast Filmarija #029: Pogovor z Draganom Bjelogrlićem

Scenarist in režiser Luka Marčetić se je junija letos na 1. igralskem filmskem festivalu KRAFFT pogovarjal s srbskim igralcem, režiserjem, scenaristom in producentom Draganom Bjelogrlićem. Pogovoru lahko prisluhnete tukaj.

Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev se zahvaljujemo za privoljenje za ponovno predvajanje pogovora v okviru podcasta Filmarija, ki nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, javne agencije.

Scenarnica ABC: FILMSKA ADAPTACIJA – PRIREDBA, “IZDAJA” ALI INTERPRETACIJA?

Scenarnica ABC: FILMSKA ADAPTACIJA – PRIREDBA, “IZDAJA” ALI INTERPRETACIJA?

Letošnji sklop Scenarnice ABC zaključujemo s predavanjem uveljavljene hrvaške scenaristke Jelene Paljan, ki se bo posvetila filmskim adaptacijam. Na podlagi lastnih izkušenj ter nekaterih znanih filmskih adaptacij bo govorila o tem, ali je knjižno delo zares mogoče zgolj samo prirediti ali ga je treba, da bi delovalo v filmskem mediju, na novo napisati; ali mora biti priredba zvesta izvirniku ali je dovoljena svobodna interpretacija; ali obstajajo dela, ki so bolj ali manj primerna za priredbo oz. ali se na filmu bolje obnesejo dramske, lirske ali epske predloge; in ali je vsak scenarij, nastal na podlagi kakšnega drugega umetniškega dela, osebne ali tuje izkušnje, časopisnega članka ali domišljije, že tudi adaptacija.

Uvodno predstavitev bo opravil scenarist in režiser Luka Marčetić.

Predavanje bo v hrvaščini.

Vljudno vabljeni v našo družbo v torek, 30. novembra, ob 20.00.

Prijave sprejemamo do torka, 30. 11. opoldan na info@dsr.si, PRIJAVA NA SCENARNICO ABC.

Povezavo bomo prijavljenim kandidatom posredovali uro pred začetkom.

Udeležba je brezplačna, vljudno vabljeni!

Slovenski filmski center podpira filmsko kulturo

Scenarnica ABC je dodatni razširjeni program scenaristične delavnice Scenarnica, projekta, ki ga v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom že šesto leto uspešno izvaja Društvo slovenskih režiserjev.

Scenarnica ABC je celoletna serija predavanj o različnih praktičnih vidikih scenaristike. Namenjena je scenaristom, režiserjem in vsem, ki vas zanima pisanje scenarija – tako začetnikom kot profesionalcem in študentom.

SCENARISTKA JELENA PALJAN (1971, Hrvaška)

Scenarnistka Jelena Paljan je diplomantka filmske in televizijske montaže ter dramaturgije na Akademiji dramske umetnosti  v Zagrebu. Zatem ko je zmontirala dva celovečerna filma, se je posvetila izključno scenaristiki. Piše scenarije za igrane in dokumentarne filme ter dramske, humoristične in dokumentarne TV serije.

Kot scenaristka oz. soscenaristka se mdr. podpisuje pod film Dnevnik Diane Budisavljević (r. Dana Budisavljević, 2019), TV serijo Področje brez signala (po istoimenskem romanu Roberta Perišića, r. Ankica Tilić Jurić in Dalibor Matanić, 2021) in kratki film Češnje (r. Dubravka Turić, 2017, scenarij je nastal po kratki zgodbi Pedri Olje Savičević Ivančević). Celovečerni film po njenem scenariju z naslovom  Proslava po istoimenskem romanu Damirja Karakaša pa naj bi se snemal l. 2022.

Scenarnica ABC: FILMSKA ADAPTACIJA – PRIREDBA, “IZDAJA” ALI INTERPRETACIJA?

Scenarnica ABC: DNEVNE SERIJE


Tokrat Vas vabimo na pogovor o dnevnih serijah, ki so tako v Sloveniji kot na Hrvaškem v zadnjih letih doživele pravi razcvet, kar dokazuje, da si televizijski gledalci še kako želijo domačih vsebin.
 
O tem, kakšne so zakonitosti in posebnosti pisanja scenarijev za dnevne serije, bodo govorili trije izkušeni in uveljavljeni scenaristi
Andreja Virk Žerdin, Iva Ilakovac in Blaž Završnik, ki bo pogovor tudi usmerjal.  
 
Vljudno vabljeni v našo družbo v torek, 23. novembra, ob 20.00. Pogovor bo potekal po spletni aplikaciji Zoom.
 
Prijave sprejemamo do torka, 23. 11. opoldan oz. do zasedbe razpoložljivih mest na info@dsr.si,
PRIJAVA NA SCENARNICO ABC.
 
Povezavo bomo prijavljenim kandidatom posredovali uro pred začetkom.
Udeležba je brezplačna, vljudno vabljeni!
 
 VABILO
 

 Slovenski filmski center podpira filmsko kulturo