17. 12. 2021 je Občni zbor Društva slovenskih režiserjev (DSR) sprejel sklep, da je naziv društva odslej Društvo slovenskih režiserjev in režiserk. Skrajšani naziv društva je Društvo DSR.